DUTCH

Waarom ben ik in deze kamer gekomen? – Inzicht in de hersenveranderingen die Fibro Fog veroorzaken

door Katarina Zulak Je gaat naar het verhaal en vergeet het hoofdartikel te kopen waar je voor ging, ook al heb je een boodschappenlijstje. Eigenlijk vergeet je dat je zelfs een boodschappenlijstje hebt gemaakt! Dit is hersenmist, een van de meest frustrerende symptomen waarmee je te maken kunt krijgen. Mensen met fibromyalgie (FM) melden een aantal cognitieve uitdagingen, waaronder moeite met focussen, problemen…

Continue Reading

Swedish

Varför kom jag in i det här rummet? – Förstå hjärnförändringarna som orsakar fibrodimma

av Katarina Zulak Du går till berättelsen och glömmer att köpa huvudvaran du gick efter, trots att du har en inköpslista. Du glömmer faktiskt att du till och med gjort en inköpslista! Detta är hjärndimma, ett av de mest frustrerande symptomen du kan möta. Personer med fibromyalgi (FM) rapporterar ett antal kognitiva utmaningar, inklusive svårigheter att fokusera, problem med planering, glömska och långsammare…

Continue Reading

Danish

Hvorfor kom jeg ind i dette rum? – Forstå de hjerneændringer, der forårsager fibrotåge

af Katarina Zulak Du går til historien og glemmer at købe den vigtigste vare, du gik efter, selvom du har en indkøbsliste. Faktisk glemmer du, at du selv har lavet en indkøbsliste! Dette er hjernetåge, et af de mest frustrerende symptomer, du kan møde. Mennesker med fibromyalgi (FM) rapporterer om en række kognitive udfordringer, herunder vanskeligheder med at fokusere, problemer med planlægning, glemsomhed…

Continue Reading

NORWEGIAN

Hvorfor kom jeg inn i dette rommet? – Forstå hjerneendringene som forårsaker fibrotåke

av Katarina Zulak Du går til historien og glemmer å kjøpe hovedvaren du gikk for, selv om du har en handleliste. Faktisk glemmer du at du til og med har laget en handleliste! Dette er hjernetåke, et av de mest frustrerende symptomene du kan møte. Personer med fibromyalgi (FM) rapporterer om en rekke kognitive utfordringer, inkludert problemer med å fokusere, problemer med planlegging,…

Continue Reading

DUTCH

Wat is het verschil tussen fibromyalgie en ME?

Twee totaal verschillende aandoeningen en twee verschillende diagnoses. Maar sommige symptomen kunnen elkaar overlappen. Een populaire Google-zoekopdracht is “het verschil tussen fibromyalgie en ME”. We weten niet waarom zoveel mensen zich dit afvragen, het kan zijn dat sommige symptomen zich bij beide diagnoses herhalen. Niettemin – er zijn duidelijk meer verschillen dan overeenkomsten als het gaat om deze twee ziekten. ME en…

Continue Reading

Swedish

Vad är skillnaden mellan fibromyalgi och ME?

Två helt olika tillstånd och två olika diagnoser. Men några av symtomen kan överlappa varandra. En populär Google-sökning är “skillnaden mellan fibromyalgi och ME”. Vi vet inte varför så många undrar över detta, det kan vara så att en del av symtomen går igen i båda diagnoserna. Ändå – det finns klart större skillnader än likheter när det gäller dessa två sjukdomar.…

Continue Reading

NORWEGIAN

Hva er forskjellen mellom fibromyalgi og ME?

To helt forskjellige tilstander og to forskjellige diagnoser. Men noen av symptomene kan overlappe hverandre. Et populært Google-søk er “forskjellen mellom fibromyalgi og ME”. Vi vet ikke hvorfor så mange lurer på dette, det kan være at noen av symptomene går igjen i begge diagnosene. Likevel – det er klart større forskjeller enn likheter når det gjelder disse to sykdommene. ME og…

Continue Reading

Danish

Hvad er forskellen mellem fibromyalgi og ME?

To helt forskellige tilstande og to forskellige diagnoser. Men nogle af symptomerne kan overlappe hinanden. En populær Google-søgning er “forskellen mellem fibromyalgi og ME”. Vi ved ikke hvorfor så mange undrer sig over dette, det kan være at nogle af symptomerne går igen i begge diagnoser. Ikke desto mindre – der er klart større forskelle end ligheder, når det kommer til disse…

Continue Reading

DUTCH

Fibromyalgie: Keniaanse vrouw met chronische pijn staat erop dat het niet denkbeeldig is

Fibromyalgie is een chronische aandoening die wijdverspreide pijn over het hele lichaam veroorzaakt en die normaal gesproken spieren, gewrichten en bindweefsel aantast. De aandoening presenteert zich in meer dan 200 symptomen die over het hele lichaam voorkomen en een Keniaanse vrouw, Maureen Muturi, heeft ernstige symptomen ervaren in de 10 jaren heeft ze het gehad. Symptomen zijn onder meer chronische…

Continue Reading

Swedish

Fibromyalgi: Kenyansk kvinna med kroniskt smärttillstånd insisterar på att det inte är imaginärt

Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som orsakar utbredd smärta i hela kroppen och som normalt påverkar muskler, leder och bindväv. Tillståndet uppträder i över 200 symtom som uppträder över hela kroppen och en kenyansk kvinna, Maureen Muturi, har upplevt allvarliga sådana under de 10 år hon har haft det. Bland symptomen är kronisk migrän, käksjukdom, oförmåga att tala under en…

Continue Reading

Danish

Fibromyalgi: Kenyansk kvinde med kronisk smertetilstand insisterer på, at det ikke er imaginært

Fibromyalgi er en kronisk tilstand, der forårsager udbredt smerte over hele kroppen og normalt påvirker muskler, led og bindevæv. Tilstanden viser sig i over 200 symptomer, der opstår over hele kroppen, og en kenyansk kvinde, Maureen Muturi, har oplevet alvorlige symptomer i de 10. år, hun har haft det. Blandt symptomerne er kronisk migræne, kæbelidelse, manglende evne til at tale…

Continue Reading

NORWEGIAN

Fibromyalgi: Kenyansk kvinne med kronisk smertetilstand insisterer på at det ikke er innbilt

Fibromyalgi er en kronisk tilstand som forårsaker utbredt smerte over hele kroppen og som normalt påvirker muskler, ledd og bindevev Tilstanden viser seg i over 200 symptomer som oppstår over hele kroppen, og en kenyansk kvinne, Maureen Muturi, har opplevd alvorlige i de 10. år hun har hatt det Blant symptomene er kronisk migrene, kjevelidelse, manglende evne til å snakke…

Continue Reading

DUTCH

Jenelle Evans van tienermoeder onthult dat ze fibromyalgie heeft: ‘Ik lag in bed en huil’

Jenelle Evans Eason  heeft een gezondheidsdiagnose na jaren van pijn en testen. De voormalige  Teen Mom 2  onthulde dat ze gediagnosticeerd is met fibromyalgie in een exclusief interview met E! Nieuws. “Zolang ik me kan herinneren, kreeg ik extreem ernstige spanningshoofdpijn en pijn in het hele lichaam – alsof ik griep had, maar niet ziek was”, herinnert Jenelle zich, ook onthullend dat ze sinusproblemen…

Continue Reading

Swedish

Tonårsmammas Jenelle Evans avslöjar att hon har fibromyalgi: “Jag ligger i sängen och gråter”

Jenelle Evans Eason  har en hälsodiagnos efter år av smärta och tester. Den före detta  Teen Mom 2  avslöjade att hon har fått diagnosen fibromyalgi i en exklusiv intervju med E! Nyheter. “Så länge jag kan minnas skulle jag få extremt dålig spänningshuvudvärk och ont i hela kroppen – som att jag hade influensa, men inte var sjuk,” mindes Jenelle och avslöjade också att…

Continue Reading

Danish

Teen-mors Jenelle Evans afslører, at hun har fibromyalgi: ‘Jeg ligger i sengen og græd’

Jenelle Evans Eason  har en helbredsdiagnose efter mange års smerter og tests. Den tidligere  Teen Mom 2  afslørede, at hun er blevet diagnosticeret med fibromyalgi i et eksklusivt interview med E! Nyheder. “Så længe jeg kan huske, ville jeg få ekstremt slem spændingshovedpine og ondt i hele kroppen – som om jeg havde influenza, men ikke var syg,” huskede Jenelle og afslørede også, at…

Continue Reading

NORWEGIAN

Tenåringsmors Jenelle Evans avslører at hun har fibromyalgi: “Jeg ligger i sengen og gråter”

Jenelle Evans Eason  har en helsediagnose etter år med smerter og tester. Den tidligere  Teen Mom 2  avslørte at hun har blitt diagnostisert med fibromyalgi i et eksklusivt intervju med E! Nyheter. “Så lenge jeg kan huske, ville jeg fått ekstremt vond spenningshodepine og smerter i hele kroppen – som om jeg hadde influensa, men ikke var syk,” husket Jenelle, og avslørte også at…

Continue Reading

DUTCH

Israëlische bevinding maakt moeilijk te diagnosticeren fibromyalgie gemakkelijk te bevestigen

De chronische pijnaandoening kan worden opgespoord op basis van analyse van het darmmicrobioom, zeggen wetenschappers in peer-reviewed onderzoek, wat mogelijk de weg vrijmaakt voor objectieve diagnose, behandeling Een diagnostische methode voor de notoir moeilijk te bevestigen medische aandoening fibromyalgie zou in de pijplijn kunnen zitten dankzij nieuw Israëlisch-Canadees onderzoek, zeggen wetenschappers. Fibromyalgie veroorzaakt pijn, vermoeidheid, cognitieve problemen en tal van…

Continue Reading

Swedish

Israeliskt fynd kan göra svårdiagnostiserad fibromyalgi lätt att bekräfta

Det kroniska smärttillståndet kan upptäckas baserat på analys av tarmmikrobiom, säger forskare i peer-reviewed forskning, vilket potentiellt banar väg för objektiv diagnos, behandling En diagnostisk metod för det notoriskt svårbekräftade medicinska tillståndet fibromyalgi kan vara i pipelinen tack vare ny israelisk-kanadensisk forskning, säger forskare. Fibromyalgi orsakar smärta, trötthet, kognitiva problem och en mängd andra symtom. Israels National Insurance Institute anser att…

Continue Reading

Danish

Israelske fund kan gøre det let at bekræfte fibromyalgi, der er svær at diagnosticere

Den kroniske smertetilstand kan påvises baseret på analyse af tarmmikrobiom, siger videnskabsmænd i peer-reviewed forskning, hvilket potentielt baner vej for objektiv diagnose, behandling En diagnostisk metode til den notorisk svære at bekræfte medicinske tilstand fibromyalgi kunne være i pipelinen takket være ny israelsk-canadisk forskning, siger videnskabsmænd. Fibromyalgi forårsager smerte, træthed, kognitive problemer og en lang række andre symptomer. Israels National Insurance…

Continue Reading

NORWEGIAN

Israelske funn kan gjøre det lett å bekrefte fibromyalgi som er vanskelig å diagnostisere

Den kroniske smertetilstanden kan oppdages basert på analyse av tarmmikrobiom, sier forskere i fagfellevurdert forskning, som potensielt baner vei for objektiv diagnose, behandling En diagnostisk metode for den notorisk vanskelig å bekrefte medisinske tilstanden fibromyalgi kan være i pipelinen takket være ny israelsk-kanadisk forskning, sier forskere. Fibromyalgi forårsaker smerte, tretthet, kognitive problemer og en rekke andre symptomer. Israels National Insurance Institute…

Continue Reading