Vad är skillnaden mellan fibromyalgi och ME?

Två helt olika tillstånd och två olika diagnoser. Men några av symtomen kan överlappa varandra.

En populär Google-sökning är “skillnaden mellan fibromyalgi och ME”. Vi vet inte varför så många undrar över detta, det kan vara så att en del av symtomen går igen i båda diagnoserna.

Ändå – det finns klart större skillnader än likheter när det gäller dessa två sjukdomar.


ME och fibromyalgi

ME står för myalgisk encefalomyelit/encefalopati och kallas även för CSF, som på engelska står för kronisk utmattningssyndrom, på norska översatt till kronisk utmattningssyndrom. I denna artikel kommer sjukdomen att kallas ME. ME är en mycket komplex sjukdom som påverkar kroppen, och kan därför ge många olika symtom från många olika organsystem. ME är kronisk och kan leda till stora funktionsnedsättningar. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar ME som en neurologisk sjukdom.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd med utbredd smärta i kroppen, särskilt i muskler, bindväv, senor och senfästen. Smärtan är ett framträdande symptom, men det finns ofta åtföljande symtom från andra organsystem. (1, 2, 3)
Brita och Susanne har en osynlig sjukdom som orsakar intensiv smärta och utmattning
Brita och Susanne har en osynlig sjukdom som orsakar intensiv smärta och utmattning
Symtom på ME

Symtomen på ME kan variera mycket från person till person. ME är ett tillstånd som kan ge symtom från hela kroppen, och därför kan det finnas många olika symtom. Men gemensamt för ME är en betydande och långvarig utmattning. Några av de återkommande symtomen på ME är:

Pronounced exhaustion/fatigue. The exhaustion is both physical and mental, and can be very disabling.
The exhaustion does not go away despite a lot of sleep and rest. It is aggravated by various efforts, this can be stress, physical, social or mental efforts.
In the case of stress, you need a long recovery time, and often the symptoms get worse.
Cognitive effects such as reduced ability to concentrate, problems finding words and impaired memory are some of the cognitive symptoms.
Pain: Pain in large parts of the body which can be pronounced. Often there is pain in the joints and muscles. But headaches are also common.
Sleep disturbances.
Feeling of illness.
Drop in blood pressure, dizziness, impaired balance, palpitations, symptoms from the gastrointestinal system.

Det är viktigt att betona att ME är en komplex sjukdom och det är bara några av de symtom som kan finnas. (1, 3, 4)


Symtom på fibromyalgi

Kronisk smärta i kroppen är ett uttalat symptom på fibromyalgi. Det kan vara smärta från muskler, leder, bindväv, senor och senfästen. Smärtan kan variera, både i lokalisering och intensitet, och man kan även uppleva stelhet i lederna. Andra vanliga symtom som kan uppstå med fibromyalgi inkluderar:

Abdominal pain and other symptoms from the gastrointestinal system.
Reduced concentration and memory.
Headache.
Fatigue and exhaustion. Often, rest and sleep will not help the symptoms, and you feel just as tired and exhausted.
Sleep problems. (2, 5)

Är fibromyalgi ärftligt?
Är fibromyalgi ärftligt?
Överlappande symtom

Som framgår av texten ovan finns det flera symtom som kan finnas vid både ME och fibromyalgi. Även om det finns flera överlappande symtom, och det är möjligt för patienter att ha båda diagnoserna, är det viktigt att vara medveten om att det finns två olika tillstånd och att tillstånden behandlas olika.

ME är en sjukdom som kan uppstå i alla åldrar, även hos barn. Fibromyalgi är ett tillstånd som främst förekommer hos vuxna och sällan hos barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *