Hva er forskjellen mellom fibromyalgi og ME?

To helt forskjellige tilstander og to forskjellige diagnoser. Men noen av symptomene kan overlappe hverandre.

Et populært Google-søk er “forskjellen mellom fibromyalgi og ME”. Vi vet ikke hvorfor så mange lurer på dette, det kan være at noen av symptomene går igjen i begge diagnosene.

Likevel – det er klart større forskjeller enn likheter når det gjelder disse to sykdommene.


ME og fibromyalgi

ME står for myalgisk encefalomyelitt/encefalopati og omtales også som CSF, som på engelsk står for chronic fatigue syndrome, på norsk oversatt til chronic fatigue syndrome. I denne artikkelen vil sykdommen bli referert til som ME. ME er en svært kompleks sykdom som rammer kroppen, og kan derfor gi mange ulike symptomer fra mange ulike organsystemer. ME er kronisk og kan føre til store funksjonsnedsettelser. Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer ME som en nevrologisk sykdom.

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med utbredt smerte i kroppen, spesielt i muskler, bindevev, sener og senefester. Smertene er et fremtredende symptom, men det er ofte ledsagende symptomer fra andre organsystemer. (1, 2, 3)
Brita og Susanne har en usynlig sykdom, som forårsaker intens smerte og utmattelse
Brita og Susanne har en usynlig sykdom, som forårsaker intens smerte og utmattelse
Symptomer på ME

Symptomene på ME kan variere veldig fra person til person. ME er en tilstand som kan gi symptomer fra hele kroppen, og derfor kan det være mange ulike symptomer. Men felles for ME er en betydelig og langvarig utmattelse. Noen av de tilbakevendende symptomene på ME er:

Pronounced exhaustion/fatigue. The exhaustion is both physical and mental, and can be very disabling.
The exhaustion does not go away despite a lot of sleep and rest. It is aggravated by various efforts, this can be stress, physical, social or mental efforts.
In the case of stress, you need a long recovery time, and often the symptoms get worse.
Cognitive effects such as reduced ability to concentrate, problems finding words and impaired memory are some of the cognitive symptoms.
Pain: Pain in large parts of the body which can be pronounced. Often there is pain in the joints and muscles. But headaches are also common.
Sleep disturbances.
Feeling of illness.
Drop in blood pressure, dizziness, impaired balance, palpitations, symptoms from the gastrointestinal system.

Det er viktig å understreke at ME er en kompleks sykdom og dette er kun noen av symptomene som kan være tilstede. (1, 3, 4)


Symptomer på fibromyalgi

Kroniske smerter i kroppen er et uttalt symptom på fibromyalgi. Dette kan være smerter fra muskler, ledd, bindevev, sener og senefester. Smertene kan variere, både i lokalisering og intensitet, og man kan også oppleve stivhet i leddene. Andre vanlige symptomer som kan oppstå med fibromyalgi inkluderer:

Abdominal pain and other symptoms from the gastrointestinal system.
Reduced concentration and memory.
Headache.
Fatigue and exhaustion. Often, rest and sleep will not help the symptoms, and you feel just as tired and exhausted.
Sleep problems. (2, 5)

Er fibromyalgi arvelig?
Er fibromyalgi arvelig?
Overlappende symptomer

Som det fremgår av teksten ovenfor, er det flere symptomer som kan være tilstede ved både ME og fibromyalgi. Selv om det er flere overlappende symptomer, og det er mulig for pasienter å ha begge diagnosene, er det viktig å være klar over at det er to forskjellige tilstander og at tilstandene behandles forskjellig.

ME er en sykdom som kan oppstå i alle aldre, også hos barn. Fibromyalgi er en tilstand som hovedsakelig forekommer hos voksne og sjelden hos barn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *