22 ting, folk ikke ved, hvad de laver, fordi de har fibromyalgi

Når man kæmper mod en usynlig sygdom som fibromyalgi, er fremmede ikke altid indlysende. Når han nægter en invitation eller vælger at tage elevatoren i stedet for trappen, er det alt for let for folk at antage grundene til det – uden at indse, at han faktisk kun gør alt for at kontrollere hans symptomer. Vi…

İnsanların ne yaptığını bilmedikleri 22 şey var çünkü fibromiyaljileri var

Fibromiyalji gibi görünmez bir hastalık ile savaşırken, yabancılar her zaman açık değildir. Bir daveti reddettiğinde veya merdiven yerine asansörü almayı seçtiğinde, insanların bunun nedenlerini üstlenmeleri çok kolaydır – aslında, semptomlarını kontrol etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını fark etmeden. Facebook topluluklarımıza, insanların fibromiyaljilerinden köken aldıklarını fark etmedikleri günlük şeylerin ne olduğunu sormak için Ulusal Fibromiyalji…

22 cose che le persone non sanno cosa stanno facendo perché hanno la fibromialgia

Quando si combatte una malattia invisibile come la fibromialgia, gli estranei non sono sempre evidenti. Quando rifiuta un invito o sceglie di prendere l’ascensore invece delle scale, è fin troppo facile per le persone assumerne le ragioni – senza rendersene conto, infatti, sta facendo tutto il possibile per controllare i suoi sintomi. Stiamo lavorando in collaborazione…

22 coisas que as pessoas não sabem o que estão fazendo porque têm fibromialgia

Ao combater uma doença invisível como a fibromialgia, os estranhos nem sempre são óbvios. Quando ele recusa um convite ou escolhe pegar o elevador em vez da escada, é muito fácil para as pessoas assumirem as razões para isso – sem perceber que, de fato, ele está fazendo todo o possível para controlar seus sintomas. Estamos…

22 cosas que las personas no saben lo que están haciendo porque tienen fibromialgia

Al combatir una enfermedad invisible como la fibromialgia, los extraños no siempre son obvios. Cuando rechaza una invitación o elige tomar el elevador en lugar de las escaleras, es muy fácil para las personas asumir las razones, sin darse cuenta de que, de hecho, solo está haciendo todo lo posible para controlar sus síntomas. Estamos trabajando…

22 dingen die mensen niet weten wat ze doen omdat ze fibromyalgie hebben

Bij het bestrijden van een onzichtbare ziekte zoals fibromyalgie, zijn vreemden niet altijd duidelijk. Wanneer hij een uitnodiging weigert of ervoor kiest om de lift te nemen in plaats van de trap, is het maar al te gemakkelijk dat mensen de redenen daarvoor aannemen – zonder te beseffen dat hij in feite alleen al het mogelijke…

Jeg er medicinsk specialist i fibromyalgi. Dette er, hvad jeg vil have folk til at forstå

Fibromyalgi, en vidt misforstået sygdom, forvirrer og frustrerer både patienter og læger. Jeg ved dette, fordi jeg så det på begge sider, både som læge og som en kvinde med sygdommen. Denne almindelige kroniske sygdom er kendetegnet ved generaliserede muskelsmerter, træthed og hjernetåge. Det anslås, at 5 millioner amerikanere i øjeblikket lider af lidelsen, og næsten 90…

Ben Fibromiyalji Tıp Uzmanıyım. İnsanların anlamasını istiyorum

Yaygın olarak yanlış anlaşılan bir hastalık olan fibromiyalji, hem hastaları hem de doktorları karıştırır ve sinirlendirir. Bunu biliyorum çünkü her iki tarafta da hem doktor olarak hem de hastalığı olan bir kadın olarak gördüm. Bu yaygın kronik hastalık genel kas ağrısı, yorgunluk ve beyin sisi ile karakterizedir. Tahmini olarak 5 milyon Amerikalı şu anda bu rahatsızlıktan muzdarip…

Sou especialista médico em fibromialgia. É isso que eu quero que as pessoas entendam

A fibromialgia, uma doença amplamente incompreendida, confunde e frustra pacientes e médicos. Eu sei disso porque vi dos dois lados, como médico e como mulher com a doença. Esta doença crônica comum é caracterizada por dor muscular generalizada, fadiga e nevoeiro cerebral. Estima-se que 5 milhões de americanos atualmente sofrem do distúrbio, e quase 90% dos diagnosticados…

Soy un especialista médico en fibromialgia. Esto es lo que quiero que la gente entienda

La fibromialgia, una enfermedad ampliamente incomprendida, confunde y frustra tanto a los pacientes como a los médicos. Sé esto porque lo vi en ambos lados, tanto como médico como como mujer con la enfermedad. Esta enfermedad crónica común se caracteriza por dolor muscular generalizado, fatiga y niebla cerebral. Se estima que 5 millones de estadounidenses sufren actualmente…

Fibromyalgi og coronavirus (COVID-19): forholdsregler, råd og opmærksomhed

Hvis du har   fibromyalgi   og er bekymret for coronavirus (COVID-19). Så er der et par ting, du skal vide om   fibromyalgi   og coronavirus. Oversigt Coronavirus er en familie af viraer, der er kendetegnet ved symptomer, herunder en løbende næse, ondt i halsen, feber og tør hoste. Deres sygdom kan være mere alvorlig for ældre mennesker og personer med et svagt immunsystem. Denne…

Fibromiyalji ve koronavirüs (COVID-19): önlemler, tavsiye ve farkındalık

Fibromiyaljiniz  varsa    ve koronavirüs (COVID-19) hakkında endişeleriniz varsa. Sonra  fibromiyalji   ve koronavirüs hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var  . genel bakış Coronavirus, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarla karakterize bir virüs ailesidir. Hastalıkları yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için daha ciddi olabilir. Bu hastalık aynı zamanda astım,  kalp hastalığı  veya   diyabet  gibi diğer tıbbi durumları olan insanları da etkiler  . Fibromiyalji, ağrı, yorgunluk,…