Swedish

Fibromyalgi Smärta Kan Vara Förknippat Med Ryggmärgsdysfunktion, Fann Forskare

Enligt en studie med titeln “Förlängd period av tyst hud i fibromyalgi föreslår central sensibilisering som en patogenes” och publicerad i tidskriften PLOS One, kan ryggmärgsbehandlingsdysfunktion vara ansvarig för smärta hos fibromyalgi (FM) patienter. .

Bland andra biverkningar representeras fibromyalgi av utbredd kronisk smärta, men huvudorsaken till kronisk smärta i FM är ännu inte klar. 

En ny studie visade att för patogenesen av fibromyalgi är förstärkningen av central smärta nyckeln, patogenesen för FM, även känd som “central sensibilisering”, är en process som kännetecknas av ökad smärta och behandling. sensorisk i ryggmärgen och hjärnan.

Hudtystnadsperioden (CSP), en ryggradsreflex som intermedieras av A-delta-kutana afferenter som används för att bedöma smärtbehandling i centrala och perifera nervsystem, mellan FM-patienter och normala friska kontroller.

jämfört av forskare. Antalet analyserade personer var 24 fibromyalgipatienter (diagnostiserat enligt klassificeringssystemet American College of Rheumatology 1990) och 24 friska kontroller av samma ålder och kön. 

PSC verifierades från abductor pollicis brevis-muskeln, som finns i handen mellan handleden och tummen, med hjälp av standardelektrodiagnostisk utrustning, samt patientparametrar inklusive statistisk information, antal poäng känslig,

Dessa resultat antyder att fibromyalgi i det centrala nervsystemet är relaterat till en dysfunktion av smärtmoduleringsmekanismer. 

Enligt undersökarnas studie fanns det dessutom inget samband mellan PSC och kliniska parametrar såsom VAS-poäng, K-FIQ-poäng, ålder och höjd, vilket väckte frågor om PSC används för eller inte undersöka svårighetsgraden av sjukdom. 

I själva verket noterar forskarna att mer bevis behövs för att ytterligare utvärdera förhållandet mellan PSC-parametrar och klinisk information.

Författarna skriver i sin rapport: “Sammanfattningsvis kan supraspinal kontrollfunktion vara ansvarig för smärta i FM, vilket ger ytterligare bevis på att central sensibilisering är grunden för patogenesen av sjukdomen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *