Lichamelijke veranderingen in het lichaam van fibromyalgie

Hoewel het syndroom vaak slecht wordt begrepen en veel ervan een mysterie blijft, begint het onderzoek waarneembare fysiologische redenen te vinden.

Er is ongetwijfeld nog een lange weg te gaan, maar het syndroom kent een lange geschiedenis van misverstanden en ontslagen, dus zelfs een start in het project om meer fysieke verbindingen te vinden is een goede stap.

Fibromyalgie wordt vaak verkeerd begrepen, maar er is geen echte verwarring over hoe het gebeurt. Het syndroom wordt gekenmerkt door gegeneraliseerde pijn die meestal de spieren of gewrichten aantast.

Het kan echter elk deel van het lichaam beïnvloeden, inclusief weefsels. Het veroorzaakt rugpijn en spierpijn, een gevoel van algemene vermoeidheid en specifieke gebieden van gevoeligheid.

Ondanks het feit dat er meerdere punten zijn die gevoelig zijn voor palpatie, zogenaamde “zachte plekken”, zal de patiënt een normaal neurologisch onderzoek ondergaan dat geen idee geeft van wat er gebeurt. Soft spots zijn specifieke punten in het lichaam en wanneer de druk op deze punten wordt uitgeoefend, veroorzaakt dit pijn.

Het syndroom treft meestal vrouwen van middelbare leeftijd die anders gezond zijn. Het kan echter zowel vrouwen van verschillende leeftijden als mannen en jongens treffen.

Naast pijn ervaren mensen met fibromyalgie vaak andere symptomen, zoals slaapvermoeidheid, andere slaapproblemen en problemen met geheugen en concentratie. Het kan ook darmstoornissen veroorzaken.

Ten eerste kan het syndroom verantwoordelijk zijn voor zowel slaapstoornissen als slaapmoeheid. Dit laatste verwijst naar het feit dat slaap vaak niet ontspannend of verfrissend is vanwege fibromyalgie. Als gevolg hiervan wordt het syndroom vaak verward met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het syndroom kan ook verantwoordelijk zijn voor iets dat ‘hersennevel’ wordt genoemd. Dit verwijst naar het onvermogen om te concentreren of helder te denken dat vaak bij het syndroom hoort.

Het is niet duidelijk of dit in feite rechtstreeks verband houdt met fibromyalgie, of dat het wordt veroorzaakt door de chronische pijn en vermoeidheid die de ziekte met zich meebrengt.

Fibromyalgie kan ook verantwoordelijk zijn voor spijsverteringsstoornissen. Het is niet ongewoon dat het syndroom darmirritatie veroorzaakt.

Naast pijn kan het syndroom ook een branderig of jeukend gevoel veroorzaken. Dit is een zeldzame bijwerking, maar het gebeurt af en toe.

Ten slotte is het niet ongewoon dat mensen met fibromyalgie tegelijkertijd ook aan andere psychische aandoeningen lijden.

Dit kan een probleem zijn, omdat fibromyalgie al heel lang wordt afgewezen als “alles in je hoofd” door artsen en andere gezondheidswerkers.

Dit classificeert dit syndroom echter niet als psychosomatisch, alleen om te erkennen dat andere dingen tegelijk met fibromyalgie kunnen gebeuren. Net als slaapstoornissen is het echter niet duidelijk dat dit direct verband houdt met het syndroom.

Het is helemaal niet verwonderlijk dat patiënten die lijden aan chronische pijn en andere soorten frustratie ervaren die fibromyalgie kan veroorzaken, ook kunnen lijden aan een depressie

Dit is geen direct gevolg van fibromyalgie, maar de oorzaak van de symptomen die het syndroom met zich meebrengt. Dat maakt het niet minder het gevolg van fibromyalgie, het betekent alleen dat het niet als een direct resultaat zal worden behandeld.

Pathofysiologie van fibromyalgiesyndroom

Pathofysiologie 
Pathofysiologie of pathofysiologie is de combinatie van pathologie met fysiologie.

Pathologie is de medische discipline die de aandoeningen beschrijft die typisch worden waargenomen tijdens een ziektetoestand, terwijl fysiologie de biologische discipline is die de processen of mechanismen beschrijft die binnen een patiënt werken.

De pathologie beschrijft de abnormale of ongewenste toestand, en de fysiopathologie probeert de fysiologische processen of mechanismen te verklaren waardoor deze toestand zich ontwikkelt en vordert.

Uiteindelijk kan de pathofysiologie eenvoudig worden beschreven als de waarneembare veranderingen die fysiologisch optreden als gevolg van een medische aandoening.

De pathofysiologie is niet de oorzaak, maar het effect dat een aandoening op het lichaam heeft.

Dit moet worden opgevat als verschillend van de etiologie, de term die wordt gebruikt voor de oorzaken.

De pathofysiologie beschrijft nergens de oorzaken van, wat fibromyalgie goed is, omdat de oorzaken van het syndroom onbekend zijn.

Pathofysiologie van fibromyalgie 
Dus, welke veranderingen in het lichaam van de patiënt worden veroorzaakt door fibromyalgie? Dit zal van nature moeilijk zijn, omdat bijna alles aan dit syndroom te maken heeft met onzekerheid.

Er zijn echter ten minste enkele aspecten van de ziekte waarneembaar en kunnen daarom worden gezien als onderdeel van de pathofysiologie van het syndroom.

Het meest voor de hand liggende en waarneembare symptoom is pijn. Dit wordt opgevat als een probleem met overgevoeligheid voor stimuli in het algemeen, wat zich vervolgens manifesteert als pijn.

Deze overgevoeligheid is mogelijk het gevolg van neurobiologische veranderingen of “hypervigilantie”

Deel dit:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *