Cushing’s Syndrome en Fibromyalgia – What’s The Link?

Fibromyalgie zorgt ervoor dat ons zenuwstelsel veel dingen doet die anders misschien niet het geval zijn. Sommige mensen veronderstellen dat het een genetisch probleem is, terwijl andere onderzoekers andere theorieën hebben over de oorzaak van de ziekte. De gevoeligheid die we over ons hele lichaam hebben, kan ons gevoelig maken voor andere gezondheidsproblemen en aandoeningen. Het syndroom…

Fibromyalgie is de dood ziekte

fibromyalgie Hoewel er veel aanhoudende speculatie is over wat leidt tot fibromyalgie, moeten de oorzaken ervan nog definitief worden vastgesteld en bevestigd. Recent onderzoek heeft over het algemeen aangetoond dat fibromyalgie hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van wat wetenschappers centrale sensitisatie noemen, of ongewone reacties in het zenuwstelsel met betrekking tot pijnperceptie. Biochemische Triggers van Fibromyalgia “De…

Fibromialgia é doença de morte

Fibromialgia Embora haja muita especulação sobre o que desencadeia a fibromialgia, suas causas ainda precisam ser definitivamente identificadas e confirmadas. Pesquisas recentes descobriram que a fibromialgia é provavelmente o resultado do que os cientistas chamam de sensibilização central, ou respostas incomuns no sistema nervoso em relação à percepção da dor. Gatilhos Bioquímicos da Fibromialgia “O consenso…

La fibromialgia es la enfermedad de muerte

Fibromialgia Si bien hay una gran cantidad de especulaciones sobre qué desencadena la fibromialgia, sus causas aún no se han identificado y confirmado definitivamente. Investigaciones recientes generalmente han encontrado que la fibromialgia es probablemente el resultado de lo que los científicos llaman sensibilización central, o respuestas inusuales en el sistema nervioso con respecto a la percepción…

La fibromyalgie est la maladie de la mort

Fibromyalgie Bien qu’il y ait beaucoup de spéculations en cours sur ce qui déclenche la fibromyalgie, ses causes doivent encore être définitivement identifiées et confirmées. Des recherches récentes ont généralement trouvé que la fibromyalgie est probablement le résultat de ce que les scientifiques appellent une sensibilisation centrale, ou des réponses inhabituelles dans le système nerveux en…