Hjärninflammation först sett med fibromyalgi

Forskare rapporterade först att de hittade inflammation i hjärnan hos fibromyalgipatienter.

Daniel S. Albrecht, postdoktor vid avdelningen för radiologi vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School, Boston, och hans kollegor, gick med i ett forskarteam under ledning av Anton Forsberg, Ph.D., avdelningen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institute i Stockholm, Sverige, för att utvidga generaliseringen av studien och förbättra den statistiska kraften.

Forskare skriver att även om det har ökat bevis på att hjärnhinneinflammation spelar en viss roll vid fibromyalgi, är denna studie den första i det dåligt förstått och svårt att behandla kroniskt tillstånd som ger bevis direkt från hjärnaktivering.

Resultaten publicerades i Hjärnor, beteende och immunitet online 14 september.

I ett pressmeddelande sade medförfattare Marco Loggia, doktorand, Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital, “Aktiveringen av gliaceller som vi observerade i våra studier aktiverar de inflammatoriska mediatorerna som tros sensibilisera smärtreceptorer och orsaka symtom som trötthet.

Vi har inga bra behandlingsalternativ för fibromyalgi, och att hitta ett potentiellt behandlingsmål kan leda till utveckling av nya och effektivare behandlingar. Att hitta mätbara neurokemiska förändringar i hjärnan hos fibromyalgipatienter kan bidra till att minska det allestädes närvarande stigmatiskt som många patienter upplever, ibland säger att deras symtom är irrationella och ingenting händer.

Totalt 31 patienter (29 kvinnor, medelålder 50,7 – 11 år) som uppfyllde American College of Rheumatology kriterier för diagnos av fibromyalgi och 27 friska kontroller (25 kvinnor, medelålder 49,4 – 11 år) fick hybrid magnetisk resonans / positron emissionstomografi (MRI) / PET) från hjärnan. Fibromyalgipatienter utesluts från studien om de hade andra smärtproblem än fibromyalgi.

Bland fibromyalgipatienter jämfört med friska kontroller fann forskare högre nivåer av glialmarkören TSPO, en proteintranslokator, i flera delar av hjärnan. Graden av glialaktivering har också visats vara relaterad till graden av trötthet som rapporterats av patienter.

“Slutligen, som en möjlig terapeutisk teknik, stöder våra data glialmodulation,” skriver författarna.

Enligt Centers for Disease Control and Prevention påverkar fibromyalgi nästan 4 miljoner människor i USA.

Forskningen finansierades av International Pain Research Association, postdoktorerna Martinos Center Pilot Grant och Advance Imaging Pilot vid Harvard Catalyst. Stockholms läns landsting, Sveriges forskningsråd, Svenska reumatismföreningen och Fibromyalgiföreningen gav finansiering till den svenska delen av studien. Forskningen finansierades också av EU: s sjunde ramprogram och en donation från Lundblad-familjen. Inget specifikt ekonomiskt system har avslöjats av forskarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *