Swedish

Förlorar du styrka i dina händer? PATIENTER FIBROMYALGIEN JA

En vanlig egenskap hos de flesta fibromyalgipatienter är en diffus smärta som påverkar mycket av kroppen.

Detta förvirrande symptom åtföljs vanligtvis av morgonstyvhet, parestesi i händer och fötter, dvs stickningar och domningar, sömnstörningar och framför allt en känsla av ångest och trötthet som följer dem under dagen.

Denna trötthet bidrar till att fibromyalgi har en dålig tolerans för intervention som drabbar upp till 90% av patienterna. Det är därför en studie från ett team från University of Granada,

och publicerades i januari 2011 i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, analyserade motståndet som dessa patienter finns i handen för att kunna använda det som ett kompletterande verktyg för att utvärdera svårighetsgraden av fibromyalgi hos kvinnor.

Syftet var att bestämma styrkanstestet i handen när man skiljer mellan förekomsten och frånvaron av fibromyalgi och svårighetsgraden hos 81 kvinnor med sjukdomen och 44 friska kvinnor.

De mätte motståndet för kraften i handen med ett test av maximal isometrisk styrka med hjälp av en handdynamometer. Kvinnorna klassificerades enligt poängen som erhölls i: Måttlig fibromyalgi (<70) och svår fibromyalgi (70 eller mer). Resultaten de observerade var:

Tröskelresistensen i handen som bäst skiljer närvaron och frånvaron av fibromyalgi var 23,1 kg.

Tröskeln som bäst skiljer mellan svår och måttlig fibromyalgi var 16,9 kg.

En hållfasthetsresistens på 23,1 kg eller mindre förknippades med att ha en 33,8 gånger större sannolikhet för att drabbas av fibromyalgi efter åldersbegränsning.

I fibromyalgi-gruppen var en handstyrka på 16,9 kg eller mindre förknippad med en 5,3 gånger större sannolikhet för att drabbas av svår fibromyalgi.

Slutsatserna som presenteras av dessa forskare är: att resistensen mot handstyrka minskar hos kvinnor med fibromyalgi samt hos dem med svår fibromyalgi med avseende på deras partners med måttlig fibromyalgi. De föreslår också att kvinnor som inte uppfyller dessa föreslagna standarder kan vägleda läkaren att göra en bra diagnos,

eftersom det kommer att användas som ett användbart och informativt verktyg. Har du märkt att du har mindre motstånd och styrka i dina händer än dina vänner / familj? I vilka aspekter av vardagen är en funktionsnedsättning?

Vi hoppas att du delar dina intryck med oss, som vi skickar till våra patienter.

Dela detta:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *