Fibromyalgie, de onzichtbare ziekte van Laura: “Ik heb 100 symptomen en sta maar 4 uur per dag”

Laura Polizzi, 31, uit Ventimiglia, lijdt al 4 jaar aan fibromyalgie, een chronische ziekte die meer dan 100 symptomen heeft en die pijn in het hele lichaam, chronische vermoeidheid, mentale verwarring, migraine veroorzaakt en die niet te genezen is. Symptomen hebben geleid tot isolatie en ze heeft bijna 5 jaar niet kunnen werken. Volgens professor Piercarlo Sarzi Puttini, directeur reumatologie van het Sacco-ziekenhuis in Milaan, is fibromyalgie een lichaam-geestsyndroom dat 2% van de Italianen op verschillende niveaus van ernst treft. De patiëntenvereniging voert een strijd voor de erkenning van het syndroom in de LEA, de essentiële niveaus van hulpverlening en voor de opleiding van beroeps-, juridische en huisartsen om snellere en effectievere diagnoses te krijgen.

Laura loopt langzaam, alsof ze zich kwetsbaar voelde, alsof ze elk moment kon breken. Bekkenpijn en slaapproblemen houden aan, zelfs als ze in golven gaan. Als hij de zak tevoorschijn haalt met de medicijnen die hij tot een paar maanden geleden gebruikte, krijgt hij de indruk van iemand die een beproeving doormaakt. ” Ik kan niet werken, ik heb moeite om een ​​baan te vinden waarmee ik iets kan verdienen omdat ik me altijd moe voel – zegt Laura met gedempte stem – ik slaap altijd heel slecht en ik moet natte lappen inpakken omdat ik de huid voel mijn rug brandt”.

Laura en fibromyalgie, de onzichtbare ziekte: “Ik heb meer dan 100 symptomen, ik heb al 4 jaar niet meer geleefd”
999 696 446 Gepubliceerd door Gianluca Orru
” Fibromyalgie – legt professor Piercarlo Sarzi Puttini uit, directeur reumatologie van het Sacco-ziekenhuis in Milaan – is een ziekte die 2% van de Italiaanse bevolking op verschillende niveaus treft, en het is een onzichtbare ziekte, omdat de patiënt er normaal uitziet, maar zijn klinische geschiedenis vertelt over zowel fysieke als neurologische symptomen, die het leven van patiënten in elk opzicht ingewikkeld maken ” .

“Soms – zegt Laura – praten mensen tegen me en begrijp ik niet wat ze zeggen, ik kom er later op terug, alsof ik het niet begrijp. Daarom werd ik ook uitgelachen. De commissie waar ik naar toe ging voor mijn invaliditeit gaf me slechts 35%, maar dit staat me niet toe om te worden vermeld voor dat soort werk dat ik zou kunnen doen “.


” We werken aan de opname van het fibromyalgiesyndroom in de essentiële hulpverleningsniveaus – legt Giusy Fabio uit, secretaris van de AISF-vereniging die veel patiënten verenigt – en dit zou degenen die door deze pathologie worden getroffen in staat stellen op zijn minst de economische last van medicijnen en therapieën. Ook werken we aan de opleiding van Huisartsen, Bedrijfsartsen en Juridische Artsen om de pathologie adequaat te herkennen”.

“Mijn verhaal vertellen – legt Laura uit – ik zou graag willen dat de velen die aan deze pathologie lijden, die niet eens als ziek worden erkend omdat de artsen die ze hebben geraadpleegd niet over deze diagnose hebben nagedacht, naar buiten komen en we cijfers kunnen maken om te kunnen verkrijgen de erkenning van een belangrijkere handicap, om ons te helpen een normaler leven te leiden. Voor fibromyalgie is er geen remedie en medicamenteuze therapieën werken bij mij niet “.

“Er zijn therapieën – legt professor Sarzi Puttini uit – die werkzaamheid aantonen bij het verlichten van symptomen, zoals therapeutische op cannabis gebaseerde therapie die helpt de pijndrempel te verhogen, die bij dit soort patiënten erg laag is.

Fibromyalgie is een ziekte van geest en lichaam die bij genetisch gepredisponeerde personen wordt veroorzaakt door zeer stressvolle episodes die de geest van de patiënt zodanig beïnvloeden dat de perceptie van pijn verandert. De gebeurtenissen van de eerste 15 jaar van ons leven zijn bepalend”

Deel dit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *