Fibromyalgi sannolikt ett svar på nervsensibiliserande antikroppar

Ny forskning från Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN) vid King’s College London, i samarbete med University of Liverpool och Karolinska Institutet, har visat att många av symtomen vid fibromyalgisyndrom (FMS) orsakas av antikroppar som ökar aktiviteten hos smärtavkännande nerver i hela kroppen.

Resultaten visar att fibromyalgi är en sjukdom i immunsystemet, snarare än den nuvarande uppfattningen att den har sitt ursprung i hjärnan.

Studien, publicerad i dag i Journal of Clinical Investigation, visar att den ökade smärtkänsligheten, muskelsvagheten, minskade rörelserna och det minskade antalet små nervfibrer i huden som är typiska för FMS, alla är en konsekvens av patientantikroppar.

“Konsekvenserna av denna studie är djupgående. Att fastställa att fibromyalgi är en autoimmun sjukdom kommer att förändra hur vi ser på tillståndet och borde bana väg för mer effektiva behandlingar för de miljontals människor som drabbas. Vårt arbete har avslöjat ett helt nytt område av terapeutiska alternativ och borde ge verkligt hopp till fibromyalgipatienter. Tidigare utforskning av terapier har hämmats av vår begränsade förståelse av sjukdomen. Detta bör nu ändras. Behandling för FMS är inriktad på skonsamma aeroba övningar, såväl som läkemedel och psykologiska terapier utformade för att hantera smärta, även om dessa har visat sig vara ineffektiva hos de flesta patienter och har lämnat efter sig ett enormt otillfredsställt kliniskt behov” – Dr David Andersson, studiens primärutredare, King’s College London

Forskarna injicerade möss med antikroppar från personer som lever med FMS och observerade att mössen snabbt utvecklade en ökad känslighet för tryck och kyla, samt visade minskad greppstyrka i rörelser. Däremot var möss som injicerades med antikroppar från friska människor opåverkade, vilket visar att patientantikroppar orsakar, eller åtminstone är en stor bidragande orsak till sjukdomen.

Dessutom återhämtade sig mössen som injicerades med fibromyalgiantikroppar efter några veckor, när antikroppar hade rensats från deras system. Detta fynd tyder starkt på att terapier som minskar antikroppsnivåerna hos patienter sannolikt är effektiva behandlingar. Sådana terapier finns redan tillgängliga och används för att behandla andra störningar som orsakas av autoantikroppar.

Aktuella uppskattningar tyder på att minst 1 av 40 personer är drabbade av FMS världen över (varav 80 % är kvinnor) och kännetecknas vanligtvis av utbredd smärta i hela kroppen, såväl som trötthet (ofta kallad “fibrodimma”) och känslomässigt ångest. Det utvecklas oftast mellan 25 och 55 år, även om barn också kan få det.

Dr Andreas Goebel, studiens huvudsakliga kliniska utredare från University of Liverpool sa: “När jag inledde den här studien i Storbritannien förväntade jag mig att vissa fibromyalgifall kan vara autoimmuna. Men Davids team har upptäckt smärtorsakande antikroppar hos varje rekryterad patient. Resultaten ger ett fantastiskt hopp om att de osynliga, förödande symtomen på fibromyalgi kommer att bli behandlingsbara.”

Professor Camilla Svensson, studiens primära utredare från Karolinska Institutet sa: “Antikroppar från personer med FMS som bor i två olika länder, Storbritannien och Sverige, gav liknande resultat, vilket ger enorm styrka till våra resultat. Nästa steg blir att identifiera vilka faktorer de symtominducerande antikropparna binder till. Detta kommer att hjälpa oss inte bara när det gäller att utveckla nya behandlingsstrategier för FMS, utan även blodbaserade tester för diagnos, som saknas idag.

“Fibromyalgi påverkar miljontals människor i Storbritannien och kan ha en förödande inverkan på livskvaliteten. Det orsakar smärta i hela kroppen, trötthet, störd sömn och regelbundna blossningar där symtomen blir ännu värre. Fibromyalgi är ett särskilt svårt tillstånd att diagnostisera och hantera eftersom orsakerna är okända. Denna forskning visar att antikroppar som finns i mänskligt blod kan orsaka fibromyalgiliknande symtom hos möss, vilket tyder på att dessa antikroppar spelar en avgörande roll i tillståndet. Ytterligare forskning behövs men detta ger hopp till miljontals människor med fibromyalgi att en effektiv behandling kan hittas inom en relativt nära framtid” – Dr Craig Bullock, Research Discovery and Innovations Lead på Versus Arthritis

Reference: Goebel A, Krock E, Gentry C, et al. Passiv överföring av fibromyalgisymptom från patienter till möss. J Clin Invest . 2021;131(13). doi: 10.1172/JCI144201

Denna artikel har återpublicerats från följande material. Obs! Materialet kan ha redigerats för längd och innehåll. För ytterligare information, vänligen kontakta den citerade källan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *