Fibromyalgi-patienter får hjälp av rödbetorjuice, visar studien

Fibromyalgi-patienter kan få en tydlig förbättring när de konsumerar nitrater med juice. Det visar resultaten från en ny studie på patienter med fibromyalgi.
– Det som har varit tydligast är att många av deltagarna känner att de har blivit mer vaksamma och har mer uthållighet, vilket inte bör underskattas eftersom många människor lider av att inte kunna gå igenom en hel dag utan att vila. AGE, ett äldre protein som speglar vår fysiska ålder, minskade också med så mycket som 22 procent, säger läkare Olle Haglund, som ledde studien.

Nitrater från olika växter såsom rödbetor, rucola och spenat kan förbättra blodcirkulationen utan bildandet av ovan nämnda skadliga ämnen. En bra källa är därför rödbetasaft och
effekten antas förstärkas ytterligare av lingon och granatäpple, enligt en ny studie där fibromyalgi-patienter drack rödbetor och lingonjuice eller rödbetor och granatäpplejuice under en åtta veckors period.

Många redan kända hälsoeffekter
Nitraternas många positiva effekter på bland annat hjärthälsa, fysisk uthållighet, blodcirkulation, blodtrycksreglering, sexuell funktion etc. har redan noterats i flera tidigare studier. Nitrater har nu testats på en ny målgrupp: personer med fibromyalgi – och resultaten av en ny studie visade tydliga förbättringar för nästan hela gruppen.

Visade tydliga förbättringar
En pilotstudie på 23 personer diagnostiserade med fibromyalgi, genomförd av Fibromyalgia Association i Sverige i samarbete med det Norrköpingsbaserade företaget Wellnox Health, visar glädjande resultat eftersom de flesta av deltagarna visade tydliga förbättringar. De kände sig mer alerta och upplevde mindre smärta.
Ett antal testmätningar för att kunna visa om det har skett några medicinska förbättringar har gjorts i början och slutet av studien. Dessa tester har utförts av läkare Olle Haglund, som har flera års erfarenhet av att hjälpa patienter med fibromyalgi och som också länge har undersökt nitrater och kväveoxid.

Nedsatt blodcirkulation vanligt hos fibromyalgi-
patienter Den ökade förmågan att bilda kväveoxid är mycket relevant, både vid fibromyalgi och ett stort antal andra tillstånd.
Detta kan vara en liten studie, men resultaten om de positiva effekterna av nitrater är redan många.
Nitrater omvandlas i kroppen till kväveoxid (NO), som i sin tur utvidgar blodkärlen, ökar syretillförseln och blodcirkulationen och normaliserar blodtrycket.
Vid fibromyalgi, förutom den utbredda smärtan, ses också nedsatt blodcirkulation, vilket beror på störningar i bildningen av kväveoxid (NO). Istället för bildning av kväveoxid erhålls bildandet av fria radikaler.
Kosttillskott med aminosyran arginin ökar också mängden kväveoxid i kroppen.  

Anmärkningsvärd minskning även i åldersproteinet AGE
Även om studien var liten och inte ett dubbelblindt randomiserat test, är resultaten över förväntningarna och så otvetydiga att det med stor säkerhet kan sägas att det finns en positiv koppling mellan rödbetasaft och symtom på diagnos av fibromyalgi.
– Vi kunde se tydligt mätbara förbättringar. Till exempel en minskning av fria radikaler i rödbetorlingonbärgruppen med 6,4 procent och med rödbetor-granatäpplegruppen med 7,5 procent. Båda förändringarna var statistiskt signifikanta, säger läkare läkare Olle Haglund som ledde studien.
Han fortsätter.
– Vi mätte också AGE, ett åldersprotein som kroppen producerar som speglar vår fysiska ålder. I gruppen rödbeta-lingon minskade AGE med så mycket som 22 procent och i gruppen rödbetor med granatäpple med 11,5 procent.

Doctor of Medicine Olle Haglund.

Mer smidig och mer energi
En viss smärtlindring sågs men var inte lika signifikant som deltagarna fick mer energi och blev mer vaksamma. Det totala antalet fibromyalgi minskade med sju procent i gruppen rödbetor och lingon och med 7,5 procent i gruppen rödbetor och granatäpple. Deltagarnas erfarenhet har också registrerats.
– Det som har varit tydligast är att många av deltagarna känner att de har blivit mer vaksamma och har mer uthållighet, vilket inte bör underskattas eftersom många lider just för att de inte har styrkan att komma igenom en hel dag utan att vila, säger MD Olle Haglund.
– Hos vissa människor har den ”fiberdimman” försvunnit, morgontröttheten har minskat och kramperna i benen har försvunnit.
Statistiskt signifikanta förbättringar sågs också för systoliskt och diastoliskt blodtryck och för vaskulär stelhet.

Fibromyalgi-föreningen: ”Mycket positiv”
Fibromyalgi-föreningen är en nationell förening med 4 000 medlemmar och organiseras av lokala föreningar runt om i landet. De är nöjda med forskningsresultaten.
– Detta är mycket positivt för oss och våra medlemmar. Allt som hjälper våra medlemmar är av största intresse och det är glädjande att se sådana fantastiska resultat, säger Marie-Louise
Olsson, ordförande för Fibromyalgia Association, i en kommentar till studien.

Om studien

Studien varade i åtta veckor och deltagarna fick dricka 1,5 deciliter rödbetor och lingonjuice eller 1,5 deciliter rödbetor och granatäpplejuice dagligen, uppdelat i två doser.
Rödbetor och lingonjuicer gav något större förändringar när det gäller åldrande protein AGE och vaskulär styvhet. Rödbetor-granatäpplejuice gav något större förändringar i termer av
fria radikaler och systoliskt och diastoliskt blodtryck. Sammantaget hade båda juicer liknande förbättringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *