NORWEGIAN

Fibromyalgi: er det arvelig? Det kan være morsarv i noen familier

Forskere har oppdaget mutasjoner i mitokondrielt DNA som er tilstede hos noen pasienter diagnostisert med fibromyalgi, noe som   kan forårsake mors arv i noen familier. 

 

Dette åpner veien for å rydde opp i en av de store ukjente ved fibromyalgi:   om det er en familiearv. I studien ved   Universitetet i Sevilla  har forskerne jobbet med   familier til fibromyalgipasienter  og med   pasienter som lider av mitokondrielle sykdommer  , som Melas syndrom, Merrf syndrom og Lebers sykdom. Mitokondrielle   sykdommer   er forårsaket av en defekt i energiproduksjonen i kroppens celler. Den energien som ethvert levende vesen trenger, produseres i organeller i celler kalt   mitokondrier  . Derav navnet som er tildelt disse plagene.


Fibromyalgi er en sykdom med høy forekomst over hele verden. Det er preget av   diffuse kroniske smerter  , samt et sett med   symptomer som ligner   de som presenteres av   mitokondrielle sykdommer  , for eksempel   treningintoleranse, muskeltretthet  .          

 

Tester utført

Undersøkelsen viste en mutasjon i   mitokondrielt DNA i en familie  , med diagnosen   fibromyalgi med mors arv. Denne mutasjonen er ansvarlig for mitokondrieproblemene beskrevet hos pasientene. 

I tillegg var   mutasjonen tilstede i den berørte familien   assosiert med aktiveringen av   NLRP3-inflammasomkomplekset  , et kompleks som også finnes i   celler fra pasienter   med andre sykdommer med   mitokondrielle mutasjoner.

Alle cellene som ble analysert fra hovedpasienten i studien  viste den   nevnte mutasjonen i   mitokondriell  DNA, og medlemmene av hennes familie etter morslinje   (barn, mor og søsken til pasienten)   opplevde den samme endringen.  I tillegg til alt dette er det faktum at forskerne fant ut at   når pasientens mitokondrier ble transplantert inn i friske celler, ble de syke.

Studien kan representere   en ny terapeutisk suksess for å undersøke mitokondrielle sykdommer,   siden hemmingen i celler med mitokondrielle mutasjoner     viste   en betydelig forbedring i dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *