Turkish

Fibromiyalji Spinal İnflamatuar Hastalığı Zarar Görmüş İnsanların Maliyeti

Omurgayı etkileyen aksiyal spondiloartriti olan hastalar sıklıkla hastalığın yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini kötüleştiren fibromiyaljiden etkilenir. 


Fiziksel ve psikolojik sağlık etkilense de, fibromiyalji varlığı iltihaplanma seviyelerini veya omurga ile ilgili olmayan hastalık semptomlarını etkilememiştir.

25-27 Nisan tarihlerinde Birmingham, İngiltere’de yapılan Romatoloji 2017 Toplantısı’nda “Spondiloartrit ve Aksiyal Fibromiyalji: Ulusal Kayıt Sonuçları (BSRBR-AS)” çalışması sunuldu. 


Aksiyal spondiloartrit, omurgadaki iltihabın bazı omurların birleşmesine neden olarak hastayı durma pozisyonuna getirdiği bir durumdur. 


Fibromiyalji aksine, hastalık erkeklerde daha sık görülür. 
Doktorlar fibromiyaljinin bazen bu hastalar arasında göründüğünü belirtmişlerdir, şu ana kadar iki durum ortak bir çalışmanın parçası değildi.

İngiltere’deki Aberdeen Üniversitesi’ndeki bir araştırma ekibi, Ankilozan Spondilit (BSRBR-AS) Biyolojik Romatoloji Kayıtları Derneği’nden İngiliz hastalarını topladı. 
2015 yılından beri sicile dahil olan hastalar fibromiyalji açısından da incelenmektedir. 


Çalışmaya dahil edilen 886 hastanın% 69’unda erkekler,% 17.7’sinde veya altıda birine fibromiyalji tanısı kondu. 
Dahil olan hastalar yakın zamanda tümör nekroz faktörüne (TNF) karşı antikorlarla tedaviye başlamış, iltihaplanma işini yapmıştır veya hiç bir biyolojik ilaç kullanmamışlardır.

Aksiyal spondiloartrit ve fibromiyalji olanlar, omurilik durumunun ciddiyeti ve etkisinin değerlendirilmesinde daha yüksek puan aldı. 
Ayrıca endişe, depresyon ve belirgin yorgunluk yaşama olasılığı daha yüksekti. 


Ek olarak, yaşam kalitesi açısından alınacak önlemlerden daha düşük puan aldı. 


Aksiyal spondilartriti olan hastaların sadece% 3’ü işten ayrılma durumunun durumunun bir sonucu olduğunu söylerken, her iki durumu da olan kişilerin% 17’sinde devamsızlık bildirildi.

Çalışırken fibromiyalji hastalarının% 52’si çalışmalarının yarı yarıya azaldığını söyledi. 


Buna karşılık, fibromiyaljisi olmayan spondiloartritli hasta sayısı aynı durumda% 23 idi. 


C-reaktif protein düzeyleri – iltihap belirteci – her iki hasta grubunda da benzerdi. 


Fibromiyalji hastaları arasında daha yaygın olan tek spinal olmayan semptom eklem şişmesiydi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *