Onderzoek: Weersomstandigheden hebben geen invloed op fibromyalgie

“Onze analyses bieden meer bewijs tegen, dan ter ondersteuning van, de dagelijkse invloed van het weer op fibromyalgie pijn en vermoeidheid,” zei hoofdauteur Ercolie Bossema, PhD, van de Universiteit Utrecht in Nederland. “Deze studie is de eerste om de invloed van het weer op fibromyalgiesymptomen in een groot cohort te onderzoeken en onze bevindingen laten geen verband zien tussen specifieke patiëntkenmerken van fibromyalgie en weersgevoeligheid.”

512px-Lightning_strike_jan_2007Ongeveer 2% van de wereldbevolking lijdt aan fibromyalgie, wat veel vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Symptomen zijn onder andere wijdverspreide pijn, vermoeidheid, hoofdpijn en slaap- en stemmingsstoornissen. Fibromyalgiepatiënten zijn vaak gevoelig voor een reeks stimuli en tot 92% zegt dat de weersomstandigheden de symptomen verergeren.

Om de invloed van het weer op pijn en vermoeidheid te bestuderen, bestudeerden de Nederlandse onderzoekers 333 vrouwelijke fibromyalgiepatiënten, die een gemiddelde leeftijd van 47 jaar hadden. De vrouwen hielden dagelijks een dagboek bij van hun pijn, vermoeidheid, depressie en slaappatronen gedurende een periode van 28 dagen. De patiëntrapporten werden vervolgens vergeleken met gegevens over temperatuur, zonneschijnduur, neerslag, atmosferische druk en relatieve vochtigheid gedurende die 28 dagen verkregen van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

De onderzoekers vonden slechts enkele “significante invloeden” van temperatuur, zonneschijn en vochtigheid op de pijn en vermoeidheid van sommige patiënten. Maar het aantal getroffen patiënten was zo klein en inconsistent dat onderzoekers de resultaten verdisconteerd.

“Deze bevindingen sluiten echter niet uit dat er weer-symptoomrelaties kunnen bestaan ​​voor individuele patiënten. Sommige patiënten kunnen gevoeliger zijn voor weers- of weersveranderingen dan andere patiënten, en ook kunnen sommige patiënten positief worden beïnvloed en andere patiënten negatief door specifieke weersomstandigheden, “concludeert het onderzoek.

De auteurs speculeerden dat fysiek actieve en minder depressieve patiënten mogelijk meer tijd buitenshuis doorbrengen en bijgevolg meer blootgesteld zijn aan het weer.

Een expert op het gebied van fibromyalgie vertelde aan  National Pain Report dat  er andere weersgerelateerde factoren kunnen zijn die het Nederlandse onderzoek niet in overweging nam.

“Hoewel uit onderzoek blijkt dat weer geen effect heeft op fibromyalgiesymptomen, zijn patiënten het vaak niet eens,” zei Celeste Cooper, RN, een fibromyalgielijder en pleitbezorger voor patiënten.

“Dit kan komen door de aandoeningen die samen voorkomen met fibromylagie. Zo worden migraine en arthritische aandoeningen verergerd door weersveranderingen en kunnen ze elkaar overlappen. Dus als een van de co-voorkomende aandoeningen uit de hand is gelopen, kan dit een effect hebben op fibromyalgiesymptomen. “

“Het antwoord van mij is dat zowel het onderzoek als de patiënt gelijk hebben. Het gaat altijd om het identificeren van eventuele comorbide factoren, “zei Cooper.

Het Nederlandse onderzoek wordt gepubliceerd in het tijdschrift  Arthritis Care & Research,  het officiële tijdschrift van het American College of Rheumatology en de Association of Rheumatology Health Professionals

Leave a Reply